Firma

 

unitechnic.cz s.r.o.
Tel.:
+420 266 190 190
(Możliwość komunikacji w obcym języku: CZ, SK, ANG, BG, PL)

Fax:
+420 266 190 100

Ze względu na zapewnienie wysokiej jakości usług telefonicznych rozmowy mogą być monitorowane.

Czas otwarcia:
Pon - Piąt: 7:30-16:00

INTERNET:

 

 

bok@uni-max.com.pl

Wszelkie ceny podane są bez VAT i opłat transportowych.
Dostawy towaru realizowane są na podstawie Ogólnych Warunków Handlowych spółki unitechnic.cz s.r.o.
Zarejestrowano: Wojewódzki SH w Pradze, dział C, wkładka 62401
REGON 27425134  NIP 5263095621