Firma

Siedziba:
Sklep: (mapa-tu)
 (tylko siedziba - bez sprzedaży)unitechnic.cz s.r.o.
 unitechnic.cz s.r.o.Hala 3
U vysočanského pivovaru 701/3Hlavní 29
190 00 Praha 9277 45 ÚžiceTEL.:Komórka:FAX:
246 066 111608 227 255266 190 100
246 066 066603 414 975246 066 000
246 066 246601 218 255283 890 238
266 190 190721 996 644 
266 190 111721 996 677 
283 893 221  
283 892 233  
283 892 234  

 Podane numery stacjonarne są połączone szeregowo - w przypadku, gdy konkretny numer jest zajęty, rozmowa zostaje przekierowana na inny wolny kanał, tak aby call-center był zawsze dostępny. Ze względu na zapewnienie jakości usług telefonicznych rozmowy mogą być monitorowane.

INTERNET:
Skype:"Skype uni-max.com 

obchod@KHnet.cz
www.KHnet.cz  www.VseProDilnu.cz  www.uni-max.cz  www.TELEkram.cz

Wszystkie ceny są podane bez VAT i opłaty transportowej.
Dostawy towaru realizowane są na podstawie Ogólnych Warunków Handlowych spółki unitechnic.cz s.r.o.
Zarejestrowano: Wojewódzki SH w Pradze, dział C, nr wkładki 62401
Regon 27425134            NIP
PL5263095621