Kategoria

Frezy kopiujące

Z tymi frezami można produkować kopie według uprzednio wykonanych szablonów. Szablon można wytworzyć ręcznie - żmudną pracą z wieloma pomiarami, dopóki szablon dokładnie nie odpowiada żądanemu kształtowi - lub według specjalnego przyrządu. Do produkcji kopii już wystarczy tylko frezarka i frez kopiujący prawidłowej długości i szerokości. Do zgrubnie obrobionego elementu (w przybliżeniu o parę milimetrów większego kształtu) przykłada się szablon. Frezarkę ustawia się tak, aby łożysko kopiujące toczyło się po szablinie a frez mógł skrawać całą grubość materiału. Potem już tylko wystarczy umocować wyrób z szablonem do stołu roboczego i wytworzyć dokładną i czystą kopię kształtu.

Wybrane produkty