0048 222 139 129 / Pon - Pt 7:30 - 14:00
0
0,00 zł z VAT 0,00 zł bez VAT

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka handlowa unitechnic.cz s.r.o., z siedzibą U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praga 9, Czech Republic. Numer identyfikacyjny: 27425134 (dalej zwany „administratorem“).
 • Dane kontaktowe administratora są następujące: dane do korespondencji Topolová 483 250 67 Klecany, Czech Republic. Adres e-mail obchod@uni-max.cz, telefon +420 266 190 190.
 • Administrator nie wyznaczył pełnomocnika do ochrony danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA DLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona niniejszemu administratorowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „rozporządzeniem“).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wysyłanie wiadomości handlowych oraz wykonywanie dla Państwa innych czynności marketingowych przez administratora.
 • Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

CZAS ZAPISU DANYCH OSOBOWYCH

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi marketingowe dla administratora:
 1. agencje marketingowe prowadzące działania promocyjne dla administratora
 2. narzędzia analityczne przetwarzające anonimowe dane osobowe w celu uzyskania danych statystycznych
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu mają Państwo prawo zażądać od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawa do korekty lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora. Powyższy zapis nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przed wycofaniem zgody. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w następujący sposób: pisemny wniosek za pośrednictwem poczty e-mail wysłany do obchod@uni-max.cz lub na piśmie drogą listowną na adres do korespondencji zawarty powyżej.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało naruszone lub jest niezgodne z rozporządzeniem, mają Państwo prawo złożyć skargę organowi nadzoru.

Nie mają Państwo obowiązku udostępnienia danych osobowych. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym lub umownym, ani nie jest to wymóg, który jest potrzebny do zawarcia umowy.

Zawsze mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli profilowanie dotyczy niniejszego marketingu bezpośredniego. Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą dla tych celów dalej przetwarzane.

 

Oferty specjalne