0048 222 139 129 / Pon - Pt 7:30 - 14:00
0
0,00 zł z VAT 0,00 zł bez VAT

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka handlowa unitechnic.cz s.r.o., z siedzibą U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praga 9, numer identyfikacyjny: 27425134 (dalej zwany „administratorem“).
 • Dane kontaktowe administratora są następujące: dane do korespondencji Topolová 483 250 67 Klecany, adres e-mail obchod@uni-max.cz, telefon +420 266 190 190.
 • Administrator nie wyznaczył pełnomocnika do ochrony danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA DLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest to, że niniejsze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy między Państwem a administratorem lub do wdrożenia środka przez administratora przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 (b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „rozporządzeniem“).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy między użytkownikiem a administratorem lub wdrożenie przez administratora środków przed zawarciem takiej umowy.
 • Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

CZAS ZAPISU DANYCH OSOBOWYCH

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania skutków praw i zobowiązań wynikających z umowy oraz przez okres wymagany do celów archiwalnych zgodnie z odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, lecz nie dłużej niż w terminie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • Innymi odbiorcami danych osobowych będą firmy spedycyjne i inne osoby uczestniczące w dostawie towarów lub dokonywaniu płatności na podstawie umowy kupna.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

 • Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu mają Państwo prawo zażądać od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawa do korekty lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
 • Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało naruszone lub jest niezgodne z rozporządzeniem, mają Państwo prawo złożyć skargę organowi nadzoru.
 • Nie mają Państwo obowiązku udostępnienia danych osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez administratora.
 

Oferty specjalne