Na podstawie praktycznych potrzeb użytkowników pił wprowadzamy do programu produkcji typy z obrotowym ramieniem, które umożliwi łatwe cięcie ukosowe również w mniejszych warsztatach (i bez ewentualnej zmiany pozycji samotoku) – i to aż do głębokości cięcia 178 mm. Więcej

Mniejszym warsztatom chcemy pomóc kompaktową piłą BS-128HDR, która posiada obrotowe ramię, hydrauliczny dosuw do cięcia i bardzo masywną konstrukcję za bezkonkurencyjną cenę.

Wszystkie typy z głębokością cięcia do 180 mm dodatkowo włączyliśmy do cenowej PROMOCJI, która obniżyła cenę na tyle, że umożliwia natychmiastowe odpisy od podatku całej obrabiarki.Wybrane produkty