Płatność normalnym przelewem na rachunek

Po przetworzeniu zamówienia w naszym systemie wewnętrznym zazwyczaj w horyzoncie 4 godzin roboczych wyślemy e-mailem tzw. kartę zaliczkową. Na karcie zaliczkowej jest podany numer rachunku i symbol zmienny płatności.

Zamówienie zostanie wyekspediowane najwcześniej po wpłynięciu płatności na rachunek naszej spółki. Płatności na fakturę z terminem płatności nie możemy umożliwić.