Dane do logowania

i Jeśli kupujesz towar jako osoba prywatna, do własnych celów niekomercyjnych, ustawa nie pozwala ci użyć faktury do ewidencji podatkowej. i Kupując do  celów komercyjnych od nas otrzymasz fakturę VAT z możliwością użycia do ewidencji podatkowej.
Wybierz osobę prywatną, lub firmę, abyśmy mogli prawidłowo wystawić fakturę.

Dane do fakturowania


Dane o dostawie

Wypełnij w przypadku, kiedy adres dostawy jest inny niż do fakturowania.

i Tego adresu e-mail nie można użyć do zalogowania do e-shopu - jeżeli go wypełnisz, będziemy na ten adres, tak samo jak na główny adres e-mail podany podczas rejestracji, będziemy posyłać wiadomości notyfikacyjne o stanie zamówienia.
Powrót do sklepu