Reklamacje i serwis

Towar do reklamacji lub serwisu można wysłać lub przekazać osobiście pod następującym adresem:

unitechnic.cz s.r.o.
Dział reklamacji i serwisu
Hlavní 29 (hala č. 3)
277 45 Úžice

Osoba kontaktowa:  
Renáta Schejbalová 
Tel.: +420 266 190 156
reklamace@uni-max.cz

Do towaru polecamy dołączyć formularz reklamacyjny, do pobrania tutaj. Załączając wypełniony formularz można przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji lub naprawę serwisową.