Reklamacje i serwis

Reklamacje i zadania serwisowe są załatwiane centralnie w ośrodku serwisowym:

unitechnic.cz s.r.o. (mapa-tutaj)
Dział reklamacji i serwisu
Logistické centrum Klecany
Topolová 483
250 67 Klecany, Republika Czeska

Osoba kontaktowa:
Renáta Schejbalová
Tel.: +420 266 190 156 (00 420 266 190 156)
reklamace@uni-max.cz

Dla klientów w Słowacji czynne jest stanowisko zbiorcze do przekazywania reklamacji w celu jak największego uproszczenia całego procesu.
Towar można wysłać pod niżej podanym adresem pocztą lub za pośrednictwem firmy XPRESS oferującej usługi zbiorcze.

Paczkę widocznie oznakować napisem"Sběr pro unitechnic.cz s.r.o.".

Multimex spedition s.r.o.
sklady PKZ
Stará Vajnorská 17
83104  Bratislava


+420 267 267 736 - p. Jiří Neumann
   jiri.neumann@multimex.cz


* osoba ta zajmuje się wyłącznie problemami związanymi z transportem przesyłki, natomiast reklamacje rozwiązują pracownicy serwisu centralnego

W przypadku uznania reklamacji ponoszą Państwo (według ogólnych warunków handlowych) tylko koszty transportu od Państwa do magazynu w Bratysławie. Do towaru polecamy dołączyć formularz reklamacyjny, do pobrania tutaj. Załączając wypełniony formularz można przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji lub naprawę serwisową.