Częścią rozprowadzeń sprężonego powietrza bywa regulacja oraz uzdatnianie sprężonego powietrza. Więcej

Jednotka úpravy vzduchu G1/4Przez uzdatnianie powietrza rozumie się jego oczyszczanie i suszenie, ale do zasilania niektórych rodzajów narzędzi pneumatycznych jest konieczne dodawanie do powietrza oleju, który smaruje mechanizm narzędzia pneumatycznego.

Największa czystość i neutralność sprężonego powietrza jest potrzebna do nanoszenia farb pistoletami natryskowymi. Tu obowiązuje, że powietrze jest dla farby tylko medium nośnym i w żaden sposób nie powinno wpływać na Odkalovač HADICOVÝ G1/4sam proces pokrywania powierzchni malowanego przedmiotu farbą.Niedopuszczalne są zatem jakiekolwiek zanieczyszczenia, tłuszcze lub wilgoć.

Zanieczyszczenia są niepożądane również w sprężonym powietrzu, które napędza narzędzie pneumatyczne. Do powietrza mogą się dostać z kilku źródeł. Pierwszym jest samo powietrze zasysane przez sprężarkę. Dlatego sprężarki mają na wlocie przed komorami sprężania małe filtry. Sprężone powietrze jest następnie doprowadzane do zbiornika powietrza, który może być następnym źródłem zanieczyszczeń – na przykład łuszcząca się farba z wewnętrznej powierzchni zbiornika. Zanieczyszczenie mogą się też dostać do powietrza z węża łączącego, który w czasie, kiedy nie jest używany, jest odłączony od rozprowadzeń a jego końce są otwarte dla cząstek pyłu.

Bezpyłowy osuszacz kondensacyjny; AHD21Wilgoć jest obecna już w samym zasysanym powietrzu. W wyniku sprężenia powietrza molekuły wody uwolnią się i już w stanie ciekłym są doprowadzane do zbiornika powietrza. Stąd woda wędruje do rozprowadzenia sprężonego powietrza i do podłączonego narzędzia pneumatycznego, gdzie może być źródłem korozji i usterek całego mechanizmu narzędzia pneumatycznego.

Oprócz wilgoci sprężone powietrze może też zawierać tłuszcze, które wraz z wilgocią i drobnymi zanieczyszczeniami tworzą szlam. Tłuszcz może się dostać do układu sprężonego powietrza Olejovač tlakového vzduchu - G1/4znów z zasysanym powietrzem, lub bezpośrednio ze sprężarki olejowej z powodu jego niedoskonałej szczelności.

Wszystkim tym problemom można zapobiegać używając urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza.

Podstawą powinno być użycie filtrów powietrza, które oczyszczą powietrze od zanieczyszczeń stałych i częściowo  mogą pomóc też na wilgoć i szlam. W miejscach, gdzie trzeba pracować z naprawdę suchym sprężonym powietrzem, jest konieczne włączenie do układu osuszacza powietrza.

Olejovač HADICOVÝ G1/4Dla zapewnienia smarowania powietrza olejem są w ofercie smarownice. To urządzenie może być umieszczone na rozprowadzeniu sprężonego powietrza, lub bezpośrednio przed samym narzędziem pneumatycznym. W razie użycia smarownicy na rozprowadzeniu trzeba się liczyć z tym, że już wąż Jednotka úpravy vzduchu G1/4doprowadzający sprężone powietrze do narzędzia  będzie nasmarowany aerozolem oleju i nie będzie go można użyć do podłączania pistoletów lakierniczych, ponieważ olej z węża dostawałby się do nanoszonej farby.

Z ekonomicznego punktu widzenia są interesujące też jednostki uzdatniania sprężonego powietrza, które kombinują filtr separujący, smarownicę i regulację w jednym elemencie (jeden wlot, jeden wylot).


Wybrane produkty