0048 222 139 129 / Pon - Pt 7:30 - 14:00
0
0,00 zł z VAT 0,00 zł bez VAT

Informacje dla konsumentów - osoby prywatne

Ze względu na charakter pozycji asortymentu w naszym sklepie internetowym, zazwyczaj naszymi klientami są przedsiębiorcy a nie osoby prywatne. Pomimo tego według obowiązującej  legislatywy pamiętamy też o nich, dlatego podajemy następujące wymagane przez ustawę dane.

UWAGA – poniższe informacje dotyczą tylko kupujących konsumentów, nie osób zawierających umowy kupna-sprzedaży jako przedsiębiorcy.

Sprzedający udziela w tym e-shopie konsumentom przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży lub przed złożeniem przez kupującego wiążącego zamówienia informacji w myśl § 1811,§ 1820 i§ 1826 KC. Następnie podaje też następujące dane:

  1. Informacje o prawach z tytułu wad towaru i inne warunki dochodzenia tych praw. Te dane można znaleźć w rubryce Gwarancje, reklamacje i serwis, podrubryka Odpowiedzialność za wady towaru.
  2. Informacje o zastosowaniu prawa do odstąpienia od umowy i związane z tym inne warunki. Sprzedający te dane w myśl § 1820 ust. 1 litera f), g) i h) i ust. 2, 3 KC podaje za pośrednictwem wzorowego pouczenia o możliwości odstąpienia od umowy, którego przynależności podaje rozporządzenie RM nr 363/2013 DU. To wzorowe pouczenie jest podane dla konsumentów w rubryce Gwarancje, reklamacje i serwis, podrubryka Wzorowe pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy.
  3. Zawarta umowa kupna-sprzedaży zostanie ułożona u sprzedającego i sprzedający ją udostępni, umowę kupna-sprzedaży można zawrzeć w językach odpowiadających wersji językowej e-shopu.
  4. poszczególne kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy kupna-sprzedaży są następujące: Włożenie towaru do koszyka (projekt umowy kupna-sprzedaży), odesłanie zamówienia i jego potwierdzenie przez e-shop e-mailem (zawarcie umowy kupna-sprzedaży)
  5. błędy podczas zadawania danych przed złożeniem zamówienia można sprawdzić i poprawić bezpośrednio w e-shopie w sekcji osobistej klienta, ewentualnie na linii klienckiej e-shopu
  6. Konsument może do tej pory niedostarczone zamówienie towaru (ofertę – propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży) anulować. Do tego może wykorzystać jakikolwiek środek, którym dysponuje sprzedający, np. e-mail obchod@khnet.cz, telefon 266 190 190, pisemnie na jakikolwiek adres sprzedającego, ustnie w placówce w miejscowości Úžice
  7. Do każdej dostawy towaru załączamy teczkę z dokumentami, która zawiera rachunek, pouczenie o prawach konsumenta, informacje o gwarancjach (ew. o prawach z tytułu wad towaru), instrukcje użytkowania, jeden egzemplarz umowy kupna-sprzedaży, i w razie potrzeby również formularz reklamacyjny. UWAGA - Na fakturze VAT dla konsumenta jest wyraźnie podane: "Kupujący oświadczył, że nie nabywa towaru do celów komercyjnych. Niniejszego dokumentu nie można użyć w ewidencji podatkowej."
  8. Ceny podane na stronie internetowej obowiązują w chwili złożenia zamówienia.
  9. Skargi konsumenta wraz z ich reklamacją (sposób i warunki ich załatwiania pozasądowego) reguluje rubryka Składanie reklamacji i podrubryka Załatwianie reklamacji. Konsument ma prawo zwrócić się ze swoją skargą do organu nadzoru lub nadzoru państwowego - Czeskiej Inspekcji Handlowej z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ (REGON): 00020869, adres internetowy: www.coi.cz, która jest właściwa do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w związku z umową kupna-sprzedaży. Platformę do rozwiązywania sporów on-line znajdującą się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać do rozwiązywania sporów między sprzedającym i kupującym związanych z umową kupna-sprzedaży.
 

Oferty specjalne