Wygaśnięcie gwarancji

  • uszkodzeniem towaru podczas transportu (szkody te należy uzgodnić z przewoźnikiem przy odbiorze – wszelkie przesyłki wysyłamy ubezpieczone)
  • uszkodzeniem mechaniczym
  • niefachową instalacją, niefachowym uruchomieniem, niefachowym obchodzeniem się, obsługą lub przechowywaniem
  • stosowaniem, które jest niezgodne z instrukcją obsługi lub zwykłym spsobem użytkowania
  • stosowanie towaru w warunkach, które są niezgodne z warunkami podanymi w dokumentacji
  • uszkodzeniem pod wpływem czynników zewnętrznych lub kataklizmów
  • towar był uszkodzony w wyniku nadmiernego obciążenia lub użytkowania
  • naruszeniem pieczęci i naklejek ochronnych (o ile są na wyrobie)
  • towar uszkodzony w wyniku podłączenia sprzecznego z odpowiednimi normami