Załatwienie reklamacji

Reklamacja włącznie z usunięciem usterki musi być załatwiona bez niepotrzebnej zwłoki, zazwyczaj do 30 dni od dnia złożenia reklamacji, o ile sprzedający nie uzgodni z kupującym dłuższego terminu (Szczegółowe informacje dotyczące terminów załatwiania reklamacji są zawarte w Ogólnych Warunkach Handlowych).

Przy każdej ingerencji serwisowej należy sporządzić protokół o stwierdzonych usterkach i formie ich usunięcia (np. w formie wpisu do karty gwarancyjnej). Bez takiego protokołu nie uwzględnia się ingerencji serwisowej.

Wymiana lub zwrot towaru możliwe są tylko w przypadku zwrotu w stanie początkowym, w nienaruszonym opakowaniu z całym wyposażeniem.